Liturgické úpravy

Liturgické úpravy byly provázeny zásahem do interiéru chrámu. V březnu roku 1981 byla rozebrána kazatelna, aby se ze třech z ní získaných dílů vyrobil obětní stůl. Rozhodl tak farář P. J. Čechal i přes silný odpor farníků, kteří chtěli kazatelnu zachovat. Nový obětní stůl zhotovil Antonín Mikeš z Čech u Přerova. Dalším zásahem byla zrušena mřížka před presbytářem. V presbytáři byla doplněna ambona a tři nové sedes.

Tímto byly liturgické úpravy podle závěrů II. Vatikánského koncilu ukončeny.