Popis chrámové stavby

Chrámová stavba je křížového půdorysu a je situována presbytářem k východu. Ramena kříže vycházejí z presbytáře: Levé rameno tvoří sakristii a pravé na protější straně se využívá jako kaple. V průčelí kostela je hlavní vchod, který tvoří portál ve tvaru lomeného oblouku. Nad portálem je umístěn znak obce. Nad vchodem jsou vedle sebe dvě okna v otvorech s lomeným otvorem.

Nad nimi jsou další dvě menší protáhlá okna, rovněž v otvorech s lomeným obloukem. Nad těmito okny a tedy nad vchodem se tyčí věž o čtvercovém základu. Ve věži jsou do každé strany okna rovněž v otvorech s lomeným obloukem. Nad okny jsou ciferníky věžních hodin. Nad nimi je zeď vytažena do trojúhelníkového nástavce. Dále věž pokračuje jehlancovým osmibokým do jehly vytaženým tvarem, který je pokryt měděným plechem. Na špičce jehly je posazena pozlacená makovice, ve které jsou uloženy písemné zprávy z doby, kdy tyl kostel postaven i z doby pozdější, kdy byla věž nově pokrývána měděným plechem a makovice pozlacena. Makovice je ukončena křížem.

Po obou stranách chrámové lodi jsou tři protáhlá okna v otvorech s lomeným obloukem. Stejná okna jsou po obou stranách presbytáře. Za hlavním oltářem je menší okno osmihranného tvaru. Boční vchod, který je z pravé strany kostela, má dveře v otvoru s pravoúhlým portálem. Rovněž vchod do sakristie je v otvoru s pravoúhlým portálem.

Kostel má nad chrámovou lodí a nad větší části presbytáře sedlovou střechu. Nad polokruhovou částí presbytáře je střecha polokuželová. Střecha byla původně kryta šindelem, ten byl v roce 1954 překryt černou břidlicí. V roce 1991 byla provedena generální oprava střechy kromě věže. Střecha byla po opravě krovů a výměně lat pokryta červenými falcovými taškami. Současně byly nainstalovány nové okapy a svody z měděného plechu a byly oplechovány měděným plechem i římsy. Chrámová loď je rozdělena třemi plnými půlkruhovými oblouky na tři části, které nadkrývá pruská klenba. Nad triumfálním obloukem je nástěnná malba Ježíše Krista s jehňátkem na ramenou. Pod ní je nápis: „Já jsem pastýř dobrý“ (obrázek zde).