05.03.2016 16:42

Znaky, hodnosti a titulatura duchovních hodnostářů v katolické církvi

Mnohdy narazíme na problém, jak titulovat církevní hodnostáře, se kterými se setkáváme při jejich návštěvě například ve farnosti nebo na jiných místech. Hledal jsem na internetu a našel jsem stránky pod názvem Církevní historie (katolická), kde se dají o tom získat dostačující informace. Kromě toho se na nich dá najít dost dalších užitečných informací. Kdo má o tuto problematiku zájem, může navštívit webové stránky na adrese:

https://www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/znaky-a-tituly-katolickych-duchovnich.html

—————

Zpět