Kněží působící ve farnosti Huštěnovice

1910 1915   P. Jakub Hudeček prozatímní správa
1915 1937   P. Jakub Hudeček farář, děkan a čestný kanovník
1937

od 18.1.

do 30.5.

  P. František Bartýs katecheta z Uherského Hradiště
1937 1963   P. Richard Němčák farář, arcibiskupský rada
1963 1965   P. Jaroslav Janík farář, konsistorní rada
1965 1972   P. Rudolf Matěna farář
1972 1989   P. Jan Čechal farář, profesor, spirituál a čestný kanovník
1989 1992   P. František Adamec farář z Babic
1992 2009   P. Zdeněk Zlámal farář, původně jmenován pro Babice
19.07.2009 31.03.2016   P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski farář
01.04.2016 doposud   P. Mgr. Miroslav Suchomel administrátor exkurendo