Adorační den farnosti

Adorační den farnosti

Ve středu 27. 2. 2019 proběhne v naší farnosti adorační den.

Začátek 9:00 - 9:30 společná adorace, následuje soukromá adorace.

V 16:40 Svátostné požehnání.

Zakončení 17:00 mší svatou.

Každý den je na některém místě naši diecéze adorace. Střídají se jednotlivé farnosti a řeholní komunity. Navíc je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře. O adoračním dnu farnosti se má vystavit Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace má probíhat slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.