Fara

Fara byla postavena jako přízemní budova v roce 1908 a teprve 30. července 1910 byla zřízena prozatímní duchovní správa (expozitura Farního úřadu v Uherském Hradišti). Duchovním správcem expozitury byl ustanoven P. Jakub Hudeček. V roce 1915 kostel byl připsán římskokatolické církvi a tím byla odstraněna překážka zřízení samostatné duchovní správy. Fara byla v roce 1915 předána do užívání duchovnímu správci P. Jakubovi Hudečkovi. V roce 1987, za působení P. Jana Čechala, byla provedena oprava fasády, při níž byl odstraněn letopis na průčelí fary „ANNO DOMINI MCMVIII“.

V roce 2008 byla vyměněna střešní krytina.

 

V letech 2011 a 2012 se dočkala budova fary dalších oprav. Byla výměněna okna, vchodová vrata a zhotovena nová fasáda.