Historie kostelních zvonů

Historie kostelních zvonů si zasluhuje zvláštní pozornost. V „Pamětní knize“ je zvonům věnována značná část textu. První etapa historie začíná za 1. světové války v roce 1917.

V „Pamětní knize“ se píše doslova:
Dne 5. května 1917 byly kostelu odebrány dva zvony. Největší „Anna, Maria“ ulitý v roce 1877 ve Vídni měl průměr 78 cm. Byla na něm zobrazena. P. Maria a sv. Anna. Na protější straně sv. Václav a na boku ornament – rádlo ovinuté klasy. Nápis na zvonu zněl: Vzhůru slyšte, volá anděl Páně; Zdrávas Maria hlas jeho zní.

Druhý zvon byl z roku 1851 a měl na sobě obraz sv. Anny. Dříve byl tento zvon umístěn v kapli, avšak po dokončení stavby kostela byl přenesen na jeho věž. Dne 28. listopadu 1917 byl odebrán třetí zvon, který byl z roku 1877. Měl průměr 63 cm a jmenoval se „Cyril a Metoděj“. Byl na něm nápis: Pojďte a klaňme se a plačme před Hospodinem, který učinil nás. Na věži zůstal jen umíráček „Jindřich“.

Po ukončení války byly postupně pořizovány nové zvony. Dne 4. prosince 1920 byl zavěšen nový zvon o hmotnosti 72 kg, který byl koupen u firmy V. Červený. V roce 1924 dne 15. června byly posvěceny a zavěšeny dva nové zvony. Zvony měly jména „Cyril a. Metoděj“, který vážil 290 kg a „Josef“, který vážil 114 kg. Tyto dva zvony vyrobila firma Manoušek a spol. v Brně – Husovicích.

Světitelem zvonů byl děkan Baltazar Hříva z Napajedel. Současně s nimi byl posvěcen i zvon „Barbora“, který byl zavěšen v roce 1920. Zvon ulila firma Winter a prodej zprostředkovala firma V. Červený v Hradci Králové.

Zvony sloužily v kostele až do 2. světové války, kdy byly dne 15. dubna 1942 kostelu odebrány. Byl ponechán opět jen nejmenší „Jindřich“ o hmotnosti 42 kg, který sloužil sám až do roku 1960.

Dne 17. července 1960 byly posvěceny a zavěšeny dva nové zvony. Jeden „Cyril a Metoděj " o hmotnosti 125 kg a druhý „Václav“, který má hmotnost 95 kg. Zvony ulil Kovolit Česká u Brna. Cena za ně 22 000 Kčs byla zaplacena ze sbírek věřících.

Dne 9. července 1961 byl posvěcen a zavěšen třetí zvon „Maria, Anna“ o hmotnosti 308 kg. Nápis na něm zní. Maria pomocnice křesťanů oroduj za nás a sv. Anno, žehnej naše rodiny. Svěcení se muselo odbývat v kostele.